MULTILINGUAL MULTISCRIPT PLANT NAME DATABASE

 Vietnamese index


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 " <-  NOT COMPLETED "  means that our records are not yet large enough or accurate enough for this species / genus to warrant publication. It is a constant reminder to us of the things remaining  to be done. If a particular species is not linked, click on another from the same genus to access the page for these records.


A

Actisô          ->      Cynara scolymus L.
Anh đào           ->           Prunus cerasoides D. Don
Anh đào chua           ->    Prunus cerasus L. var. capronia L.    
Atisô          ->      Cynara scolymus L.
Ạt ti sô      ->      Cynara scolymus L.
Ấu dài        ->      Trapa natans L. var. incisa Makino
Ấu nước      ->      Trapa natans L. var. bispinosa (Roxb.) Makino
Ấu trắng       ->      Trapa bicornis Osbeck B
Ba kích       ->      Morinda officinalis F. C. How  
Ba rô           ->     Allium porrum L.  
Bắp cải      ->     Brassica oleracea L. (Capitata Group)
Bắp cải đỏ       ->     Brassica oleracea L. (Capitata Rubra Group)
Bắp cải đỏ  tou       ->        Brassica rapa L. (Pekinensis Group)
Bắp chuối       ->     Musa spp. (banana blossom)
Bắp non    ->     Zea mays L. (baby corn)
Bắp sú    ->     Brassica oleracea L. (Capitata Group)
Bắp rang    ->     Zea mays L. (Everta Group)
Bạc hà     ->     Alocasia odora (Roxb.) C. Koch
Bạch biển đậu      ->      Lablab purpureus (L.) Sweet subsp. purpureus
Bạch đậu khấu    ->     Elettaria cardamomum (L.) Maton
Báng     ->     Arenga pinnata (Wurbm.) Merr.
Bàng      ->     Terminalia catappa L.   
Bàng biển      ->    Terminalia catappa L.
Bàng hôi       ->      Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
Bàng vuông      ->     Barringtonia asiatica (L.) Kurz
Bắp      ->      Zea mays L.
Bắp cải      ->    Brassica oleacea L. var. (Capitata Group)
Bát    ->     Coccinia grandis (L.) J. Voigt
Bát bát trâu       ->    Trichosanthes cucumerina L.
Bầu      ->      Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
Bầu hồ lô     ->      Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
Bầu nậm      ->      Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
Bèo Nhật Bản      ->     Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.
Bí     ->     Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
Bí đao     ->     Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
Bí đao xanh     ->     Cucurbita pepo L. var. cylindrica Paris
Bí đỏ      ->      Cucurbita pepo L. 
Bí ngô     ->      Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch ex Poir.
Bí phấn     ->     Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
Bí rợ      ->   Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch ex Poir.
Bí sáp     ->     Cucurbita pepo L. 
Bí ử     ->     Cucurbita pepo L. 
Bí xanh     ->     Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
Bình bát      ->    Annona glabra L.  
Bitát      ->      Pistacia weinmannifolia J. Poiss. ex Franch.
Bơ      ->     Persea americana Mill.
Bo bo     ->      Coix lacryma-jobi L.
Bô dào    ->    Syzygium jambos (L.) Alston
Bồ hòn      ->     Sapindus mukorossi Gaertn.
Bòn bon       ->     Lansium domesticum Corrêa
Bồn bồn       ->     Typha angustifolia L.
Bông bụp    ->      Hibiscus mutabilis L.
Bong bóng       ->     Arenga pinnata (Wurmb.) Merr.
Bông hải đảo        ->     Gossypium barbadense L. 
Bông luồi        ->     Gossypium hirsutum L.
Bồng nga truật      ->      Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
Bông sầu đâu      ->     Melia azedarach L.
Bông vải      ->     Gossypium herbaceum L.
Bông vải cây       ->     Gossypium arboreum L.
Bông vang      ->   Abelmoschus moschatus Medik.
Bông vàng     ->   Abelmoschus moschatus Medik.
Bưởi      ->    Citrus grandis Osbeck    <-  NOT COMPLETED
Bứa         ->       Garcinia oblongifolia Champ.
Bứa         ->     Garcinia schefferi Pierre
Bứa đồng      ->       Garcinia schomburgkiana Pierre
Bứa lá thuôn         ->    Garcinia oblongifolia Champ.
Bứa lá tròn dài        ->    Garcinia oblongifolia Champ.
Bứa lửa       ->    Garcinia merguensis Wight
Bứa ngot        ->     Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz
Bứa nhuộm       ->     Garcinia xanthochymus Hook. f. ex Anders.
Bứa núi       ->     Garcinia oliveri Pierre
Bứa sơn vé      ->     Garcinia fusca Pierre
Bụp bắp     ->     Abelmoschus esculentus (L.) Moench.
Bụp giấm     ->     Hibiscus sabdariffa L.
Bụp vang     ->   Abelmoschus moschatus Medik.
Bụp vàng     ->   Abelmoschus moschatus Medik.

C
Ca cao     ->    Theobroma cacao L.
Cà chua    ->     Lycopersicon esculentum Mill.
Cà na Bengal      ->      Canarium bengalense Roxb.
Cà pháo      ->      Solanum undatum Jacq. non Lam.
Cà phê arabica     ->     Coffea arabica L.
Cà phê chè       ->      Coffea arabica L.  
Cà phê excelsa       ->      Coffea liberica W. Bull ex Hiern var. dewevrei (De Wild. & T. Durand) Lebrun
Cà phê Libéri       ->      Coffea liberica Bull. ex Hiern.
Cà phê mít        ->      Coffea liberica W. Bull ex Hiern var. dewevrei (De Wild. & T. Durand) Lebrun
Cà phê mokka     ->      Coffea arabica L. var. mokka P. J. S. Cramer
Cà phê robusta     ->      Coffea canephora Pierre ex A. Froehner
Cà phê sa ri       ->      Coffea liberica W. Bull ex Hiern var. dewevrei (De Wild. & T. Durand) Lebrun
Cà phê tú hùng       ->      Coffea tetrandra Roxb.
Cà phê vối      ->      Coffea canephora Pierre ex A. Froehner 
Cà rốt      ->      Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.
Cà tím     ->     Solanum melongena L. var. esculentum (Dunal) Nees
Cà tô mách    ->     Lycopersicon esculentum Mill.
Cải bắp    ->   Brassica oleracea L.
Cải bắp    ->     Brassica oleracea L. (Capitata Group)
Cải bắp thảo      ->      Brassica rapa L. (Pekinensis Group)
Cải bẹ trắng    ->   Brassica rapa L. (Chinensis Group) ?
Cải bẹ xanh   ->   Brassica juncea (L.) Czern. subsp. integrifolia (H. West) Thell.
Cải bông      ->      Brassica oleracea L. (Botrytis Group)
Cải bông đon     ->      Brassica oleracea L. (Botrytis Group)
Cải bông trắng    ->     Brassica oleracea L. (Botrytis Group)
Cải bông xanh    ->     Brassica oleracea L. (Italica Group)
Cải Bru-xen    ->     Brassica oleracea L. (Gemmifera Group)
Cải canh     ->    Brassica juncea (L.) Czern. & Coss.
Cải cay      ->    Brassica juncea (L.) Czern. & Coss.
Cải củ      ->      Raphanus sativus L. (Longipinnatus Group)
Cải làn      ->     Brassica oleracea L. (Alboglabra Group)
Cải soong      ->          Nasturtium officinale R. Br.
Cải xoong         ->      Nasturtium officinale R. Br.
Cải rổ      ->     Brassica oleracea L. (Alboglabra Group)
Cải thảo      ->      Brassica rapa L. (Pekinensis Group)
Cải thìa      ->     Brassica rapa L. (Chinensis Group) ?
Cải thìa      ->    Brassica juncea (L.) Czern.
Cải trắng      ->     Brassica rapa L. (Chinensis Group) ?
Cải xanh    ->    Brassica juncea (L.) Czern.
Cải xoong     ->          Nasturtium officinale R. Br.
Cam chanh      ->      Citrus aurantium L.  <-  NOT COMPLETED
Cam đường     ->   Citrus sinensis (L.) Osbeck
Cam sành      ->      Citrus nobilis Lour.   <-  NOT COMPLETED
Cam thảo     ->     Glycyrrhiza inflata Batalin
Cam thảo     ->     Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC.
Cam thảo bắc     ->     Glycyrrhiza glabra L.
Cam thảo dây    ->    Abrus precatorius L.
Cẩm thị       ->              Diospyros maritima Blume
Càng cua        ->      Peperomia pellucida Kunth
Cát lồi      ->      Costus speciosus (J. König) Smith  
Cau      ->     Areca catechu L.
Cậy      ->          Diospyros lotus L.
Cây ấu          ->      Trapa bicornis Osbeck  
Cây bạc hà      ->     Mentha arvensis L
Cây bạc hà      ->     Mentha piperita L.  
Cây bạc hà      ->     Melissa officinalis L
Cây bạc hà hăng      ->    Mentha pulegium L.
Cây bứa đồng      ->       Garcinia schomburgkiana Pierre  
Cây cải bắp   ->     Brassica oleracea L. (Capitata Group)
Cây càri     ->     Murraya koenigii (L.) Spreng.
Cây chiêu liêu       ->        Terminalia chebula Retz.
Cây Chó Đẻ       ->         Phyllanthus sp.
Cây chuối        ->      Musa spp. (banana leaves)
Cây cỏ gai dầu      ->     Cannabis sativa L.
Cây cỏ ngọt     ->     Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni
Cây cúc áo       ->      Spilanthes acmella (L.) Murr.    ->  Blainvillea acmella (L.) Philipson
Cây đa     ->     Ficus benghalensis L.
Cây Đa lông     ->     Ficus drupacea Thunb.
Cây đậu kiếm        ->     Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
Cây đậu mèo       ->       Mucuna pruriens (L.) DC. var. utilis (Wall ex Wight) Baker ex Burck.
Cây đậu rồng      ->     Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
Cây đề       ->     Ficus benjamina L.
Cây dẻ     ->    Castanea mollissima Blume
Cây dong       ->     Ficus benghalensis L.
Cây dứa       ->     Ananas comosus (L.) Merr.
Cây dừa         ->   Cocos nucifera L.
Cây dương địa hoành        ->     Digitalis purpurea L.
Cây gừa    ->      Ficus callosa Willd.
Cây gừa      ->      Ficus microcarpa  L. f.  ?
Cây hạnh       ->           Prunus amygdalus (L.) Batsch
Cây hạt dẻ     ->    Castanea mollissima Blume
Cây hạt dẻ Mỹ     ->     Castanea dentata (Marshall) Borkh.
Cải hoa         ->     Brassica oleracea L. (Botrytis Group)
Cây húng dổi      ->          Ocimum basilicum L.
Cây húng quế     ->          Ocimum basilicum L.
Cây hương phong      ->     Melissa officinalis L
Cây khoai sọ núi        ->      Colocasia esculenta (L.) Schott 
Cây kutzu          ->        Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.
Cây lá buôn        ->       Corypha lecomtei Becc.
Cây lá thơm     ->     Laurus nobilis L.
Cây lạc        ->      Arachis hypogaea L.
Cây lúa      ->     Oryza sativa L.  
Cây lý chua     ->      Ribes nigrum L.
Cây mã tiền     ->     Strychnos nux-vomica L.
Cây măng cụt           ->    Garcinia mangostana L.
Cây Međicago        ->       Medicago sativa L.
Cây mía       ->      Saccharum officinarum L.
Cây muồng      ->     Crotalaria juncea L.
Cây nam việt quất    ->    Vaccinium macrocarpon Aiton
Cây ngò tàu       ->      Eryngium foetidum L.
Cây nguyệt quế     ->      Laurus nobilis L.
Cây ổi     ->           Psidium guajava L.   
Cây quế   (as C. zeylanicum)     ->     Cinnamomum verum J. Presl.  
Cây sà lách      ->       Lactuca sativa L.
Cây sâm Viêt Nam     ->         Panax vietnamensis Ha & Grushv.
Cây sắn        ->     Manihot esculenta Crantz
Cây sắn dây        ->     Pueraria montana (Lour.) Merr. var. thomsonii (Benth.) Wiersema ex D.B. Ward
Cây sanh      ->     Ficus benghalensis L.
Cây sanh       ->      Ficus benjamina L.
Cây sen cạn       ->     Tropaeolum majus L.
Cây sơn vé      ->      Garcinia merguensis Wight
Cây sung     ->      Ficus racemosa L.
Cây thì là       ->     Foeniculum vulgare Mill.  
Cây thuốc     ->     Garcinia schomburgkiana Pierre
Cây trâu cổ       ->      Ficus pumila L.
Cây vả      ->      Ficus auriculata Lour.
Cây vải           ->      Litchi chinensis Sonn.
Cây việt quất    ->    Vaccinium myrtillus L.
Chà là       ->    Phoenix dactylifera L.
Chà là       ->    Phoenix paludosa Roxb.
Chà là biển       ->    Phoenix paludosa Roxb.
Chà là bụi       ->    Phoenix reclinata Jacq.
Chà là        ->    Phoenix humilis Royle
Chà là núi       ->    Phoenix humilis Royle
Chàm        ->      Indigofera tinctoria L.
Chàm bụi      ->    Indigofera suffruticosa Mill.
Chàm dại      ->     Indigofera galegoides DC. 
Chàm đậu      ->      Indigofera tinctoria L.
Chàm quả nhọn      ->     Indigofera galegoides DC.
Chân chim bảy lá      ->      Schefflera heptaphylla (L.) Frodin
Chân chim tám lá      ->      Schefflera heptaphylla (L.) Frodin
Chanh sác   ->   Citrus x hystrix DC.
Chanh dây     ->    Passiflora edulis Sims
Chanh Kaffir  ->   Citrus x hystrix DC.
Chanh Tây     ->    Citrus x limonia Osbeck
Chanh Vàng     ->   Citrus limon (L.) Burm. f.
Chanh xanh     ->   Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 
Chay     ->     Artocarpus tonkinensis A. Chev.
Chè     ->     Camellia sinensis L.
Chết như        ->     Castanea sativa Mill.
Chiếc       ->    Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
Chiêu liêu       ->      Terminalia chebula Retz.
Chiêu liêu ngàn trái      ->      Terminalia myriocarpa Van Heurck & Mull. Arg.
Chiêu liêu nghệ      ->     Terminalia hainanensis Exell.  ->  Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Laness
Chiêu liêu xanh       ->      Terminalia alata B. Heyne ex Roth 
Chò ngàn năm       ->      Terminalia myriocarpa Van Heurck & Mull. Arg.
Chôm chôm      ->      Nephelium lappaceum L.
Chua me đất hoa vàng      ->       Oxalis corniculata L.
Chùm hoa dưa      ->     Passiflora quadrangularis L.
Chùm ruôt      ->      Phyllanthus acidus (L.) Skeels
Chuối       ->      Musa spp.
Chuối củ     ->     Canna edulis Ker Gawl.
Chuối hột      ->      Musa balbisiana Colla      <-  NOT COMPLETED

Chuối lá lùn      ->      Musa nana Lour.     <-  NOT COMPLETED
Chuối nhà      ->      Musa paradisiaca L.     <-  NOT COMPLETED
Chuối rẻ quạt       ->              Ravenala madagascariensis Sonn.
Chuối rừng      ->       Musa uranoscopos Lour.      <-  NOT COMPLETED
Chuối sáp     ->      Musa acuminata x balbisiana Colla (Plantain Group)

Cọ     ->     Livistona saribus (Lour.) Merr. ex Chev.
Cô ca      ->     Cola nitida L.
Cỏ chỉ   ->     Cynodon dactylon (L.) Pers.  
Cô-cơ-li-cô      ->     Papaver rhoeas L.
Cỏ gà     ->     Cynodon dactylon (L.) Pers.  
Cỏ Ghi nê     ->     Panicum maximum Jacq.
Cỏ ghi-nê     ->     Panicum maximum Jacq.
Cỏ gừng      ->      Panicum repens L.
Cỏ lồng Para     ->     Urochloa mutica (Forssk.) T. Q. Nguyen
Cỏ lồng vực     ->     Echinochloa crus - galli (L.) Beauv.  
Cỏ mần trầu     ->     Eleusine indica (L.) Gaertn.  
Cỏ mật    ->    Echinochloa procera (Retz.) C. E. Hubb.
Cỏ may     ->     Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 
Cỏ mực    ->    Eclipta alba (L.) Hassk.   ->   Eclipta prostrata (L.) L.
Cỏ Mỹ      ->    Pennisetum polystachion (L.) Schult.
Cỏ niễng    ->    Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf.
Cỏ ống    ->      Panicum repens L.
Cỏ tâm giác      ->    Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
Cỏ the     ->    Blainvillea acmella (L.) Philipson
Cỏ tranh    ->     Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.
Cỏ tưa Phi Chau     ->     Prunus africana (Hook. f.) Kalkman
Cóc      ->      Spondias dulcis Sol. ex Parkinson
Cơm nguội     ->      Murraya koenigii (L.) Spreng.
Củ ấu      ->      Trapa natans L. var. bispinosa (Roxb.) Makino
Củ cái      ->    Dioscorea alata L.
Củ cải    ->    Brassica rapa L. (Rapa Group)
Củ cải    ->    Raphanus sativus L.  
Củ cải đỏ     ->    Raphanus sativus L. (Red radish)
Củ cải đường       ->      Beta vulgaris L. subsp. vulgaris (Conditiva Group)
Củ cái       ->    Dioscorea alata L.  
Củ cải trắng     ->     Raphanus sativus L. (Longipinnatus Group) (Daikon)
Củ cải trắng còn non     ->     Raphanus sativus L. (Longipinnatus Group) (Young daikon)
Củ cải trắng đã già     ->     Raphanus sativus L. (Longipinnatus Group) (Mature daikon)
Củ cải tròn    ->    Brassica rapa L. (Rapa Group)
Củ cầm      ->    Dioscorea alata L.
Củ chuối      ->     Canna indica L. 'Purpurea'
Củ chuối hạt     ->     Musa xxxx
Củ chuối tây     ->     Musa paradisiaca xxx
Củ chuỳ      ->    Dioscorea glabra Roxb.
Củ cọc      ->    Dioscorea glabra Roxb.
Củ dại     ->   Dioscorea bulbifera L.
Củ đậu      ->     Pachyrhizus erosus (L.) Urb.   
Cù đèn      ->    Croton oblongifolius Roxb.
Củ dền      ->    Beta vulgaris L.
Củ dền   ->    Raphanus sativus L.
Củ đỏ      ->    Dioscorea alata L.
Củ dong giềng     ->      Canna edulis Ker. ?
Củ dong riềng      ->      Canna edulis Ker.
Củ hành đỏ      ->   Allium cepiforme  D. Don
Củ hành nhỏ      ->   Allium cepiforme  D. Don
Củ hành tây       ->   Allium cepa L. (Cepa Group) 
Củ khoai lang     ->     Ipomoea batatas (L.) Lam.
Củ khoai lang ruột vàng     ->     Ipomoea batatas (L.) Lam. (yellow sweet potato)
Củ khoai lang vỏ đỏ     ->    Ipomoea batatas (L.) Lam. (red-skinned)
Củ khoai lang vỏ trắng     ->     Ipomoea batatas (L.) Lam. (white-skinned)
Củ khoai tây     ->     Solanum tuberosum L.
Củ mài      ->    Dioscorea persimilis Prain. et Burk. 
Củ mì    ->      Manihot esculenta Crantz
Củ mỡ      ->    Dioscorea alata L.
Củ nần      ->    Dioscorea triphylla L. var. reticulata Prain et Burk.
Củ nâu      ->    Dioscorea cirrhosa Lour.  
Củ nâu trắng      ->    Dioscorea triphylla L. var. reticulata Prain et Burk.
Củ nê      ->    Dioscorea triphylla L. var. reticulata Prain et Burk.
Cú ngái    ->    Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
Củ rạng      ->    Dioscorea glabra Roxb.
Củ sả      ->    Cymbopogon nardus (L.) Rendle
Củ sắn     ->      Pachyrhizus erosus (L.) Urb.
Củ sắn bỏ vỏ     ->      Manihot esculenta Crantz ?
Củ sắn cả vỏ     ->      Manihot esculenta Crantz ?
Củ sắn chuối     ->      Manihot esculenta Crantz ?
Củ sắn dây       ->      Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) Maesen & S.M. Almeida
Củ sắn dù     ->      Manihot esculenta Crantz ?
Củ sắn goòng     ->      Manihot esculenta Crantz ?
Củ sắn xanh     ->      Manihot esculenta Crantz  ?
Củ su hào       ->      Brassica oleracea L. (Gongylodes Group)
Củ tía          ->    Dioscorea alata L.
Củ trâu      ->    Dioscorea pentaphylla L.
Củ từ         ->    Discorea esculenta (Lour.) Burk. 
Củ từ nước      ->    Dioscorea pierrei Prain et Burk.
Cừa     ->    Ficus sumatrana Miq.
Cúc áo      ->    Blainvillea acmella (L.) Philipson
Cúc áo hoa vàng      ->     Blainvillea acmella (L.) Philipson
Cúc áo rau      ->    Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen
Cúc vạn thọ      ->     Calendula officinalis L. 
Cườm gạo      ->      Coix lacryma-jobi L.
Cườm thị      ->       Diospyros malabarica (Desr.) Kostel.

D
Ða búp đỏ     ->    Ficus elastica Roxb. ex Hornem.
Da gấc     ->     Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
Ða lá lệch
    ->     Ficus semicordata Buch. - Ham. ex J. E. Sm.
Ða lá tròn      ->     Ficus bengalensis L.
Dã vu        ->         Alocasia odora (Roxb.) C. Koch
Dâm bụt     ->     Hibiscus rosa - sinensis L.
Dâm bụt cánh xẽ     ->     Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook.
Dâm bụt kép     ->     Hibiscus syriacus L.
Đáng      ->      Schefflera octophylla Harms      <-  NOT COMPLETED
Đáng chân chim      ->      Schefflera heptaphylla (L.) Frodin
Dáng hương      ->     Pterocarpus macrocarpus Kurz.
Danh từ      ->     Raphanus ?
Ðào      ->      Prunus persica (L.) Batch
Ðào lộn hột     ->     Anacardium occidentale L.
Đậu ba tây      ->     Bertholletia excelsa Bonpl.
Đậu bắp     ->     Abelmoschus esculentus (L.) Moench.
Dâu bầu đen      ->            Morus nigra L.
Dâu cang     ->            Morus alba L.
Ðâu Cao Bằng      ->      Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi
Đậu chè      ->      Vigna radiata (L.) R. Wilczek var. radiata
Đậu Cô-Ve     ->    Phaseolus vulgaris L.
Ðậu đen      ->      Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata
Ðậu đen      ->     Vigna mungo (L.) Hepper
Ðậu đỏ      ->      Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. cylindrica (L.) Verdc.
Ðậu đỏ Nhật Bản      ->       Vigna angularis (Willd.) Ohwi & Ohashi 
Ðậu đốm      ->      Phaseolus vulgaris L. (Pinto Group)
Ðậu đũa      ->      Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. sesquipedalis (L.) Verdc.
Ðậu đũa ngắn      ->     Pisum sativum L. subsp. sativum var. macrocarpon Ser. (Round-Podded Group)
Ðậu gạo      ->      Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi  
Ðậu Hà Lan      ->      Pisum sativum L. subsp. sativum
Ðậu hà lan      ->      Pisum sativum L. subsp. sativum var. macrocarpon Ser.
Đậu hòa lan      ->      Pisum sativum L. subsp. sativum var. macrocarpon Ser.
Đậu Khấu  ->   Myristica fragrans Houtt.
Ðậu kẻ bạc      ->    Phaseolus lunatus L. (Lunatus Group)
Ðậu khế      ->     Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
Ðậu lăng     ->     Lens culinaris Medik.
Ðậu ma        ->       Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth
Ðậu muộng àn       ->       Vigna mungo (L.) Hepper
Đậu nành      ->     Glycine max (L.) Merr.
Ðậu nâu      ->      Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi
Dầu nấu ăn       ->      Brassica napus L. (Napus Group)
Đậu ngự       ->    Phaseolus lunatus L. (Lunatus Group)
Ðậu ngựa        ->        Canavalia ensiformis (L., ) DC.
Ðậu nho nhe      ->      Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi
Ðậu phọng      ->      Arachis hypogaea L.
Đậu phộng      ->      Arachis hypogaea L.
Dâu quả đen      ->      Morus nigra L.
Đậu que     ->    Phaseolus vulgaris L.
Đậu quyên     ->    Phaseolus lunatus L. (Lunatus Group)
Dầu rái chai cục     ->     Podocarpus spp.   <-  NOT COMPLETED
Dầu rái chai cục       ->     Hopea spp.   <-  NOT COMPLETED
Đậu rồng      ->    Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
Ðậu rựa        ->      Canavalia ensiformis (L., ) DC.
Dâu rừng        ->     Rubus idaeus L.
Ðậu tắc       ->           Canavalia ensiformis (L., ) DC.
Dâu tằm     ->      Morus alba L.
Đậu tằm     ->      Vicia faba L. (Major Group) 
Dâu tàu       ->          Morus australis Poir.
Dâu tây      ->       Fragaria vesca L.   
Ðậu tây      ->      Phaseolus vulgaris L. (haricot bean)
Ðậu thân leo      ->     Phaseolus coccineus L.
Ðậu tiềm       ->    Phaseolus lunatus L. (Lunatus Group)
Ðậu trắng       ->     Phaseolus vulgaris L. (butter bean)
Ðậu tương      ->      Glycine max (L.) Merr.
Dâu Úc       ->     Morus australis Poir.
Ðậu ván      ->      Lablab purpureus (L.) Sweet
Ðậu ván trắng       ->     Lablab purpureus (L.) Sweet subsp. purpureus  
Ðậu vừơn tươi        ->    Pisum sativum L. subsp. sativum var. sativum
Ðậu vuông      ->     Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
Ðậu xanh      ->      Vigna radiata (L.) R. Wilczek var. radiata
Đậu xanh mỡ       ->      Vigna radiata (L.) R. Wilczek var. radiata  ?
Dây bạc bắt      ->     Trichosanthes kirilowi Maxim.
Dây nần      ->    Dioscorea triphylla L. var. reticulata Prain et Burk.
Đề      ->     Ficus religiosa L.
Ðế       ->     Saccharum spontaneum L.
Dẻ trùng khánh      ->      Castanea mollissima Blume
Dền canh     ->      Amaranthus tricolor L.
Dền cơm    ->      Amaranthus lividus L.
Dền đuôi chồn    ->      Amaranthus caudatus L. ?
Dền đuôi chồn    ->      Amaranthus hybridus L. ?
Dền đuôi ngấn    ->      Amaranthus caudatus L.
Dền gai     ->      Amaranthus spinosus L.
Dền tía     ->      Amaranthus tricolor L.
Dền xanh    ->      Amaranthus viridis L.
Ðiền thanh gai      ->      Sesbania aculeata Pers ., nom. illeg.   ->  Sesbania bispinosa (Jacq.) W. Wight  
Ðiền thanh hoa vàng      ->      Sesbania cannabina (Retz.) Pers. var. floribunda Gagn.   <-  NOT COMPLETED
Ðiền thanh hạt tròn      ->      Sesbania paludosa (Roxb.) Prain. ->  Sesbania javanica Miq.   
Diệp Hạ Châu       ->        Phyllanthus sp.      
Diếp xoăn      ->    Cichorium endivia L.
Dièu dò     ->      Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry
Dièu nhuôm     ->      Bixa orellana L.
Đinh hưong     ->        Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry
Dọc       ->    Garcinia cowa Roxb. ex DC. 
Dọc       ->    Garcinia multiflora Champ. ex Benth.
Dọc mùng        ->         Alocasia odora (Roxb.) C. Koch
Đơn mặt quỉ      ->          Morinda umbellata L.
Ðơn mặt quỷ     ->          Morinda umbellata L.
Dong củ      ->      Maranta arundinacea L. 
Dong riềng      ->      Canna edulis Ker.    <-  NOT COMPLETED
Đọt đậu    ->      Pisum sativum L.  (peashoots)
Đu đủ     ->       Carica papaya L.
Dứa     ->     Ananas comosus (L.) Merr
Dừa     ->     Cocos nucifera L.
Dưa bở      ->    Cucumis melo L. 
Dưa cantaloup    ->     Cucumis melo L. (Cantalupensis Group)
Dưa chuột    ->     Cucumis sativus L.
Dưa gang    ->    Cucumis melo L. (Conomon Group)
Dưa gang tây       ->     Passiflora quadrangularis L.
Dứa gỗ      ->     Pandanus tectorius Parkinson
Dứa gỗ nhỏ     ->     Pandanus humilis Lour.
Dưa hấu    ->     Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (Vulgaris Group)
Dưa hồng       ->    Cucumis melo L.
Dừa lá     ->     Nypa fruticans Wurmb.
Dưa leo    ->     Cucumis sativus L.
Dưa leo nhỏ làm dưa muối      ->     Cucumis sativus L. (Pickling cucumber)
Dưa lê    ->     Cucumis melo L. (Inodorus Group)
Dưa núi       ->      Trichosanthes cucumerina L.
Dừa nước     ->     Nypa fruticans Wurmb.
Dưa nứt       ->    Cucumis melo L.
Dưa tây vàng     ->    Cucumis melo L. (Reticulatus Group) ? or Cucumis melo L. (Cantalupensis Group) ?
Dưa tây xanh     ->    Cucumis melo L. (Inodorus Group) 'Honey Dew'
Dứa thơm     ->    Pandanus amaryllifolius Roxb.
Dưa trời      ->     Trichosanthes kirilowi Maxim.
Dùng     ->     Bambusa chungii McClure
Dướng    ->    Broussonetia papyrifera (L.) Vent.
E
É trắng        ->      Ocimum basilicum L.

F  
No recorded name


G
Gấc     ->     Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
Gai dầu      ->     Cannabis sativa L.
Gạo    ->     Oryza sativa L.  
Gạo hột dài đông nam á    ->    Oryza sativa L. (Aromatica Group) ' Basmati '
Gạo xxx xxx xxx   ->   Oryza sativa L. (Japonica Group)     <-  NOT COMPLETED
Giáng hương      ->      Pterocarpus pedatus Pierre   <-  NOT COMPLETED
Giống cây      ->       Brachychiton  spp.
Giống cây      ->       Brachychiton rupestris (T. Mitch. ex Lindl.) K. Schum. 
Giống vải     ->     Litchi chinensis Sonn.
Gừa      ->      Ficus callosa Willd.
Gừa      ->      Ficus microcarpa L. f.  ?  or  Ficus microcarpa Vahl.  ?
Gừng      ->      Zingiber officinale Rosc.
Si      ->      Ficus stricta (Miq.) Miq.


H
Hải vu       ->      Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don
Hành củ      ->      Allium cepa L. (Aggregatum Group)
Hành Hương      ->     Allium cepa L. (Aggregatum Group)
Hành lá      ->      Allium fistulosum L.
Hành ta      ->      Allium cepa L. (Aggregatum Group)
Hành tây      ->      Allium cepa L. (Cepa Group) 
Hạt dẻ       ->     Castanea sativa Mill.
Hạt mã tiền     ->     Strychnos nux-vomica L.
Hẹ   ->     Allium odorum L.
Hẹ bông   ->     Allium tuberosum Rottl. ex Spreng.
Hồ tiêu     ->      Piper nigrum L.
Hoa bia    ->    Humulus lupulus L.
Hoàng lan     ->      Cananga odorata (Lamk) Hook. f. et Thoms.
Hồi      ->      Illicium verum Hook. f.
Hồi núi      ->      Illicium griffithii  Hook f.  & Thoms.
Hồng     ->      Diospyros kaki Thunb.
Hồng bì     ->      Clausena lansium (Lour.) Skeels
Hồng đậu khấu    ->       Alpinia galanga (L.) Sw.
Hồng xiêm     ->          Manilkara zapota (L.) P. Royen  
Hột bo bo (seeds)     ->      Coix lacryma-jobi L.
Hột điều màu     ->      Bixa orellana L.
Hublong    ->    Humulus lupulus L.
Húng cây   ->      Mentha arvensis L. var. javanica (Bl.) Hook f.
Húng chanh   ->      Coleus amboinicus Lour.   ->      Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.
Húng dổi      ->          Ocimum basilicum L.
Húng dũi     ->      Mentha crispa L.   ->     Mentha spicata L.
Húng giổi        ->      Ocimum basilicum L.    
Húng huế    ->      Ocimum basilicum L.
Húng lá tròn    ->     Mentha x rotundifolia (L.) Huds.
Húng lũi     ->      Mentha aquatica L. var. aquatica
Húng quế     ->      Ocimum tenuiflorum L.
Húng quế         ->      Ocimum basilicum L.
Hương bài    ->    Vetiveria zizanioides (L.) Nash    ->     Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty
Hương bia    ->    Humulus lupulus L.
Hướng dương      ->     Helianthus annuus L.
Hương lâu     ->    Vetiveria zizanioides (L.) Nash    ->     Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty
Hương nhu     ->     Ocimum sanctum L. / Ocimum tenuiflorum L.
Hương nhu tía     ->     Ocimum sanctum L. / Ocimum tenuiflorum L.
Hương nhu trắng      ->     Ocimum gratissimum L.
Hương thảo     ->     Ocimum americanum L. var. pilosum (Willd.) A. J. Paton
Hương xuân    ->     Toona sinensis (A. Juss.) M. Roem.
Huyết dụ      ->     Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.
Huyết dụ tía       ->     Cordyline fruticosa (L.) Coep. var. angusta Hort.   <-  NOT COMPLETED
Huyết giác      ->      Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep.
Huyết kiệt       ->     Daemonorops draco (Willd.) Blume


I
No recorded name

J
No recorded name
 
K
Kam lam      ->     Phyllanthus emblica L.
     ->      Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A. Chev.
Kè đỏ    ->      Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A. Chev.
Ké hoa vàng    ->      Sida rhombifolia L.
nam     ->      Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A. Chev.
      ->      Setaria italica (L.) P. Beauv.
Ké đầu ngựa     ->     Xanthium strumarium L.
Kẹo nước hoa    ->     Acacia farnesiana (L.) Willd.
Keo tây      ->     Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.   
Kha tử      ->    Terminalia chebula Retz.
Khế      ->       Averrhoa carambola L.
Khế Thái Lan      ->     Averrhoa bilimbi L.
Khế tàu       ->     Averrhoa bilimbi L.
Khổ qua        ->     Momordica charantia L.
Khổ thảo      ->    Cichorium endivia L.
Khoai bướu      ->    Discorea esculenta (Lour.) Burk.
Khoai dái    ->   Dioscorea bulbifera L.
Khoai lang      ->     Ipomoea batatas (L.) Lam.
Khoai lang tây     ->     Solanum tuberosum L.
Khoai mì      ->    Manihot esculenta Crantz
Khoai mỡ      ->    Dioscorea alata L.
Khoai môn      ->      Colocasia antiquorum Schott & Endl.
Khoai môn tía      ->      Alocasia indica (Roxb.) Schott
Khoai ngà     ->      Dioscorea alata L.
Khoai ngọt      ->      Dioscorea alata L.
Khoai nưa      ->      Amorphophallus konjac K. Koch
Khoai nước      ->      Colocasia esculenta (L.) Schott
Khoai rạng      ->    Dioscorea glabra Roxb.
Khoai sọ      ->      Colocasia antiquorum Schott & Endl.
Khoai tây      ->      Solanum tuberosum L. 
Khoai trời     ->   Dioscorea bulbifera L.
Khoai trút      ->    Dioscorea alata L.
Khoai từ      ->      Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill
Khoai vạc      ->    Dioscorea alata L.
Khóm     ->     Ananas comosus (L.) Merr
Kiệu      ->    Allium bakeri Regel


L
Lá cà ri     ->     Murraya koenigii (L.) Spreng.
Lá chanh thái      ->     Citrus hystrix DC. (leaves)
đậu non    ->      Pisum sativum L.  (peashoots)
hương thảo     ->      Rosmarinus officinalis L.
Lá lốt      ->      Piper lolot  DC.
nguyệt quế     ->      Laurus nobilis L.
Lá và củ sắn    ->     Manihot esculenta Crantz
Lạc        ->      Arachis hypogaea L.
Lai        ->      Aleurites moluccana (L.) Willd       ->      Aleurites moluccanus (L.) Willd.
Lâm vồ       ->       Ficus rumphii Blume
Lát khét     ->     Toona sureni (Blume) Merr.
Lau     ->    Saccharum arundinaceum Retz.
      ->      Pyrus communis L. 
Lồ ô      ->      Bambusa procera A. Chev. & A. Cam.
Loài cọ xẻ      ->      Livistona chinensis R. Br.
Loài giang     ->      Dendrocalamus spp.
Loài gừng gió      ->      Zingiber zerumbet (L.) Sm.
Loài luồng    ->      Dendrocalamus membranaceus Munro /   Bambusa membranacea (Munro) C.M.A. Stapleton & N.H. Xia
Loài mây nếp     ->      Calamus tetradactylus Hance    <-  NOT COMPLETED
Loài nứa     ->      Neohouzeaua dullooa (Gamble) A. Camus
Loài tre gai     ->       Bambusa spinosa Roxb.  Bambusa blumeana J. H. Schultes
Loài vầu     ->      Indosasa hispida McClure
Long nhãn     ->     Dimocarpus longan Lour.
Long não     ->     Cinnamomum camphora (L.) Presl.
Lù đù     ->     Physalis pubescens L.
Lúa     ->     Oryza sativa L.  
Lúa mạch      ->      Hordeum vulgare L.
Lúa mạch đen      ->      Fagopyrum esculentum Moench
Lúa té      ->      Oryza sativa L. var. utilissima A. Camus   <-  NOT COMPLETED
Lục bình      ->     Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.
Luồng      ->         Bambusa membranacea (Munro) C.M.A. Stapleton & N.H. Xia
Lương khương      ->      Alpinia officinarum Hance
Lựu      ->      Punica granatum L.
Lu lu đực     ->     Solanum nigrum L.
Lý chua     ->      Ribes rubrum L.M
Mã tiền     ->     Strychnos nux-vomica L.
Mắc coọt       ->     Pyrus pashia Buch. - Ham. ex D. Don.
Mai      ->    Dendrocalamus giganteus Munro
Mâm xôi     ->     Rubus alceifolius Poir.
Mâm xôi       ->     Rubus idaeus L.
Mâm Xôi Đen       ->       Rubus occidentalis L.  
Mận      ->      Prunus salicina Lindl.
Măng cụt     ->        Garcinia mangostana L.
Mãng cầu    ->      Annona cherimola x squamosa
Mãng cầu Mễ    ->      Annona cherimola Mill.
Mãng cầu xiêm      ->    Annona muricata L.
Măng tây    ->         Asparagus officinalis L.
Măng tây xanh   ->      Asparagus officinalis L.
Mặt quỉ       ->           Morinda umbellata L.
Mặt quỷ       ->           Morinda umbellata L.
Mạy     ->    Dendrocalamus giganteus Munro
Mây       ->       Calamus tetradactylus Hance.
Me     ->     Tamarindus indica L. 
    ->     Sesamum indicum L.
Me keo      ->        Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
Me rừng    ->     Phyllanthus emblica L.
Mía       ->      Saccharum officinarum L.
Mía dò      ->      Costus speciosus Smith.   <-  NOT COMPLETED
Mít     ->     Artocarpus heterophyllus Lamk.
Mít tố nữ     ->     Artocarpus champeden (Lour.) Spreng. ->  Artocarpus integer (Thunb.) Merr.
      ->      Prunus armeniaca L.
Mộc cận    ->     Hibiscus syriacus L.
Mộc qua     ->    Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz.
Mộc qua     ->    Cydonia oblonga Mill.
Môn bạc hà     ->     Alocasia odora (Roxb.) C. Koch (Green stem)
Móng bò trắng       ->     Bauhinia acuminata L.
Môn đỏ          ->          Colocasia esculenta (L) Schott  (Red stem)
Môn nước       ->        Colocasia esculenta (L) Schott  (Green stem)
Môn rừng       ->          Alocasia spp. (wild taro)
Môn rừng       ->        Colocasia spp. (wild taro)
Môn rừng       ->          Xanthosoma spp. (wild taro)
Môn sáp vàng      ->        Xanthosoma nigrum (Vell.) Stellfeld
Môn tím         ->         Alocasia odora (Roxb.) C. Koch  (Purple stem)
Mùi tàu     ->      Eryngium foetidum L
Mùi tầu      ->      Eryngium foetidum L
Mùi tây    ->     Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Mun      ->      Diospyros mun A. Cheval.
Mùng tơi      ->     Basella alba L.
Mùng tơi      ->    Basella alba L. 'Rubra'
Muống    ->   Ipomoea aquatica Forssk.
Muồng đen      ->    Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & Barneby
Muồng đồng tiền    ->     Senna tora (L.) Roxb.
Muồng hoè     ->      Senna sophera (L.) Roxb.
Muồng hòe    ->     Senna occidentalis (L.) Link
Muồng hòe    ->     Senna tora (L.) Roxb.
Muồng lạc    ->     Senna tora (L.) Roxb.
Muồng muồng       ->    Phoenix humilis Royle
Muồng ngót     ->      Senna sophera (L.) Roxb.
Muồng ngủ      ->     Senna tora (L.) Roxb.
Muồng tây      ->     Senna occidentalis (L.) Link
Muồng trâu      ->     Cassia alata L.      ->     Senna alata (L.) Roxb.
Mướp     ->     Luffa cylindrica (L.) Roem.
Mướp đắng      ->     Momordica charantia L.
Mướp hương     ->     Luffa cylindrica (L.) Roem.
Mướp khía      ->     Luffa acutangula (L.) Roxb.
Mướp ta     ->     Luffa cylindrica (L.) Roem.
Mướp tàu      ->     Luffa acutangula (L.) Roxb.
Mướp tầu     ->     Luffa acutangula (L.) Roxb.
Mướp tây    ->     Abelmoschus esculentus (L.) Moench.


N
Na       ->     Annona squamosa L.
Nam sâm      ->      Schefflera heptaphylla (L.) Frodin
Năng       ->      Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Hensch.
Năng bộp       ->      Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Hensch.
Năng chỉ      ->      Eleocharis ochrostachys Steud.
Nang chồi      ->      Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb.
Nâng chồi      ->      Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb.
Năng chồi      ->      Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb.
Năng kim     ->      Eleocharis ochrostachys Steud.
Nếp     ->        Oryza glutinosa Lour.
Ngái       ->     Ficus hispida L.
Ngãi cứu       ->    Artenisia vulgaris L.
Ngệt quới koenig    ->      Murraya koenigii (L.) Spreng.
Nghế      ->     Persicaria hydropiper (L.) Opiz
Nghệ        ->      Curcuma domestica    ->      Curcuma longa L.
Nghệ đen        ->      Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe
Nghể hoa đầu       ->     Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross
Nghể răm      ->     Persicaria hydropiper (L.) Opiz
Nghệ trắng        ->      Curcuma aromatica Salisb.
Nghệ vàng    ->      Curcuma longa L.
Ngổ áo      ->         ->    Blainvillea acmella (L.) Philipson
Ngò gai       ->      Eryngium foetidum L. 
Ngò tây        ->      Eryngium foetidum L.
Ngũ chảo      ->     Vitex negundo L. 
Ngũ gia bì chân chim      ->      Schefflera heptaphylla (L.) Frodin
Nhãn     ->     Dimocarpus longan Lour.
Nhãn lồng      ->     Passiflora foetida L.
Nhân sâm     ->      Panax ginseng C. A. Mey.  
Nhàu      ->     Morinda citrifolia L.
Nhàu lớn     ->     Morinda citrifolia L.
Nhàu núi     ->     Morinda citrifolia L.
Nhàu rừng     ->     Morinda citrifolia L.
Nhàu tán     ->      Morinda umbellata L.
Nhót tây    ->   Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Nhục đậu khấu   ->   Myristica fragrans Houtt.
Nhục quế    ->     Cinnamomum verum J. Presl
Niễng      ->      Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf.
Niệt gió      ->     Wikstroemia indica C. A. Mey.
Nụ áo      ->      Solanum nigrum L.
Nụ áo vàng           ->    Blainvillea acmella (L.) Philipson  
Nứa      ->      Neohouzeaua dullooa (Gamble) A. Camus
Nứa      ->     Schizostachyum aciculare Gamble
Nước rau má      ->   Hydrocotyle javanica J. P. Ponten ex Thunb.
Nút áo      ->    Blainvillea acmella (L.) PhilipsonO  
Ôøi      ->    Psidium guajava L. ?
Ô mai        ->      Prunus mume  Siebold & Zucc.
Ô môi      ->      Cassia grandis L. f.   
Ổi      ->    Psidium guajava L.   
Ớt     ->    Capsicum annuum L.
Ớt     ->    Capsicum frutescens L.
Ớt bị     ->   Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt.
Ớt bột     ->     Capsicum annuum L. var. cuneatum Paul
Ớt cà     ->     Capsicum annuum L. var. cerasiforme Irish
Ớt cà     ->     Capsicum frutescens L. var. cerasiforme (Mill.) Bail.
Ớt cà chua     ->     Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt.
Ớt chỉ thiên         ->     Capsicum frutescens L. var. fasciculatum (Sturt) Bail.  
Ớt đỏ     ->    Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt. (red-fruited)
Ớt hiểm     ->     Capsicum annuum L. var. glabriusculum (Dunal) Heiser & Pickersgill
Ớt khô     ->         ->    Capsicum frutescens L.
Ớt ngọt    ->     Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt.
Ớt nhỏ      ->     Capsicum frutescens L. var. fasciculatum (Sturt) Bail.
Ớt tây    ->     Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt.
Ớt tím      ->     Capsicum annuum L. var. conoides (Mill.) Irish
Ớt tím      ->     Capsisum frutescens L. var. conoides (Mill.) Bail.
Ớt vàng     ->     Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt. (yellow-fruited)
Ớt xanh     ->     Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt. (green-fruited)
Ớt xơri     ->    Capsicum frutescens L. var. cerasiforme (Mill.) Bail.

P
Poa-rô hành       ->     Allium porrum L. 
Phan tả diệp    ->     Cassia angustifolia Vahl. -> Senna alexandrina Mill.
Phật thủ      ->     Citrus medica L. var. sarcodactylus Sw.
Phèn đen    ->      Phyllanthus reticulatus Poir.
Phù dung      ->      Hibiscus mutabilis L.

Q
Quả bí đỏ      ->      Cucurbita pepo L. 
Quả chà là     ->     Phoenix dactylifera L.
Quả dâu tây      ->       Fragaria vesca L.   
Qu hch      ->     Juglans regia L.
Quả hđào      ->     Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch
Quả hồ trăn      ->     Pistacia vera L.
Qu lc tiê     ->     Passiflora edulis Sims
Qua lâu      ->     Trichosanthes kirilowi Maxim.
Qua lâu nhân     ->     Trichosanthes spp.
Qulựu      ->      Punica granatum L.
Qulý gai      ->     Ribes uva-crispa L.
Quả mã tiền     ->     Strychnos nux-vomica L.
Quả mận     ->    Prunus domesticus L.
Quả mận     ->    Prunus salicina Lindl.
Quả mít mật     ->     Artocarpus heterophyllus Lam.
Quả phỉ     ->    Corylus avellana L.
Quả vả      ->    Ficus carica L.
Quất      ->      Citrus japonica Thunb.    <-  NOT COMPLETED
Quế        ->     Cinnamomum cassia auct.     ->     Cinnamomum aromaticum Nees
Quế dơn    ->     Cinnamomum aromaticum Nees
Quế hồi    ->     Cinnamomum verum J. Presl
Quế quan     ->     Cinnamomum zeylanicum Blume     ->     Cinnamomum verum J. Presl
Quế quảng    ->     Cinnamomum aromaticum Nees
Quế quì   ->       Cinnamomum loureiroi Nees
Quế rành     ->     Cinnamomum burmannii (Nees & T. Nees) Blume
Quế rành    ->     Cinnamomum verum J. Presl
Quế Srilanca    ->     Cinnamomum verum J. Presl
Quế thanh    ->     Cinnamomum aromaticum Nees
Quế Thanh Hóa    ->       Cinnamomum loureiroi Nees
Quế trèn     ->      Cinnamomum burmannii (Nees & T. Nees) Blume
Quế Trung Quốc     ->     Cinnamomum cassia Blume     ->     Cinnamomum aromaticum Nees
Quýt      ->      Citrus deliciosa Tenore    <-  NOT COMPLETED


R  
Rái dại        ->         Alocasia odora (Roxb.) C. Koch
Rau bó xôi     ->      Spinacia oleracea L.
Rau cần     ->      Oenanthe javanica (Blume) DC. 
Rau cần tây     ->     Apium graveolens L. 
Rau đắng đất      ->     Glinus oppositifolius  (L.) DC.
Rau đắng lá vòng     ->     Glinus oppositifolius  (L.) DC.
Rau đắng long     ->     Glinus lotoides L.
Rau đay     ->     Corchorus olitorius L.
Rau dền     ->      Spinacia oleracea L.
Rau dền cơm    ->      Amaranthus lividus L.
Rau dền gai     ->      Amaranthus spinosus L.
Rau dền mỹ    ->      Spinacia oleracea L.
Rau dền tía     ->      Amaranthus tricolor L.
Rau diếp cá    ->     Houttuynia cordata Thunb.
Rau diếp xoăn      ->    Cichorium endivia L.
Rau húng quế    ->      Ocimum basilicum L.
Rau giấp cá    ->     Houttuynia cordata Thunb.
Rau hùng dũi      ->   Mentha cordifolia Opiz ex Fresen. ->     Mentha spicata L.
Rau lằng      ->      Schefflera heptaphylla (L.) Frodin
Rau lú bú      ->    Raphanus sativus L. (Longipinnatus Group)
Rau má      ->      Centella asiatica Urb.  
Rau má Java    ->      Hydrocotyle javanica J. P. Ponten ex Thunb.
Rau má nh    ->       Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
Rau má xiêm     ->    Hydrocotyle siamica Craib 
Rau mồng tơi     ->      Basella rubra L.
Rau muống    ->   Ipomoea aquatica Forssk.
Rau muống biển   ->   Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.
Rau muống đỏ   ->   Ipomoea aquatica Forssk.
Rau muống đồng   ->   Ipomoea aquatica Forssk.
Rau muống trắng   ->   Ipomoea aquatica Forssk.
Rau muống xơ   ->   Ipomoea aquatica Forssk.
Rau mùi   ->   Coriandrum sativum L.
Rau ngò tây     ->      Eryngium foetidum L
Rau quế     ->      Ocimum tenuiflorum L.
Rau răm      ->      Persicaria odorata (Lour.) Soják
Rau rút      ->      Neptunia oleracea Lour.     <-  NOT COMPLETED
Rau sam      ->    Portulaca oleracea L.
Rau sâm đất      ->        Talinum fruticosum (L.) Juss.
Rau thơm      ->      Mentha aquatica L.
Rau xà lách      ->       Lactuca sativa L.
Ráy      ->       Alocasia indica (Roxb.) Schott
Ráy      ->      Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don
Ráy an      ->       Alocasia indica (Roxb.) Schott
Ráy bắc bộ        ->         Alocasia odora (Roxb.) C. Koch
Ráy bạc hà      ->    Alocasia odora (Roxb.) C. Koch
Ráy lá dài       ->     Alocasia longifolia Miq.
Ráy nằm         ->         Alocasia odora (Roxb.) C. Koch
      ->      Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Sm.
Riềng      ->     Alpinia galanga (L.) Sw.
Riềng      ->      Alpinia officinarum Hance (possibly misapplied)
Riềng ấm     ->        Alpinia galanga (L.) Sw.   
Riềng ấm     Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Sm.
Riềng bẹ      ->      Alpinia bracteata Roxb.
Riềng nếp     ->        Alpinia galanga (L.) Sw.   
Ruột gà    ->     Bacopa monnieri (L.) Pennell

Sà      ->      Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.
Sà lách      ->       Lactuca sativa L.
Sà lách son      ->      Nasturtium officinale R. Br.
Sa nhân       ->      Amomum spp.
Sa nhân    ->     Elettaria cardamomum (L.) Maton
Sài đất     ->      Wedelia chinensis (Osb.) Merr. <-  NOT COMPLETED
Sâm bố chính      ->      Hibiscus sagittifolius Kurz.
Sâm cuốn chiếu      ->      Spilanthes sinensis (Pers.) Ames    <-  NOT COMPLETED  (Bot. name may not be correct)
Sâm nam      ->      Schefflera heptaphylla (L.) Frodin
Sâm Ngọc Linh      ->      Panax vietnamensis Ha & Grushv.
Sâm Viêt Nam      ->     Panax vietnamensis Ha & Grushv.
Sắn     ->      Manihot esculenta Crantz
Sắn dây       ->      Pueraria montana (Lour.) Merr. var. thomsonii (Benth.) Wiersema ex D.B. Ward
Săn đen      ->         Diospyros venosa Wall. ex DC.
Sanh      ->      Ficus benjamina L.
Sầu đâu      ->      Azadirachta indica A. Juss.
Sầu riêng       ->     Durio zibethinus Murr.
Sẹ      ->      Elettaria cardamomum (L.) Maton
Sen    ->     Nelumbo nucifera Gaertn.
Si       ->      Ficus retusa L.
Sở      ->      Camellia oleifera C. Abel
Sở     ->     Camellia sasanqua Thunb.   
Sổ bà      ->     Dillenia indica L.
Sơn khương tử      ->     Alpinia galanga (L.) Sw.
Song bột      ->      Calanus poilanei Conr.    <-  NOT COMPLETED
Song mật      ->      Calamus platyacanthus Warb. ex Becc.      <-  NOT COMPLETED
Song mây       ->      Calamus spp.
Sộp       ->       Ficus pisocarpa Blume
Su búp      ->      Brassica oleracea L. (Gongylodes Group)
Su hào      ->      Brassica oleracea L. (Gongylodes Group)
Su su       ->      Sechium edule (Jacq.) Sw.
Sú vằn      ->    Dioscorea pentaphylla L.
Súïp lơ         ->     Brassica oleracea L. (Botrytis Group)
Sung     ->      Ficus racemosa L.
Súng      ->     Nymphaea lotus L.
Súng      ->    Nymphaea tetragona Georgi
Súng chỉ     ->    Nymphaea tetragona Georgi
Súng vuông     ->    Nymphaea tetragona Georgi
Sung ngọt        ->      Ficus carica L.
Sung rõng      ->     Ficus fistulosa Reinw. ex Blume
Sung thằn lằn          ->      Ficus pumila L.
Sung trái       ->      Ficus carica L.
Sừng trâu       ->      Rauwolfia verticillata (Lour.) Baillon.   
Sung xanh       ->      Ficus virens Ait. (F. scandens Buch.-Ham.?)


T
Tai        ->    Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz
Tai chua       ->    Garcinia cowa Roxb. ex DC.
Tâm giá       ->    Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Tâm ruôt      ->      Phyllanthus acidus (L.) Skeels
Tầm vong     ->      Bambusa variabilis Munro   <-  NOT COMPLETED
Táo tây      ->      Malus domestica Bork  
Táo tây      ->     Malus pumila Mill.
Tề thái      ->    Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
Thạch lựu      ->      Punica granatum L.
Thạch xương bồ      ->      Acorus gramineus Soland.
Thanh hương      ->      Pistacia weinmannifolia J. Poiss. ex Franch.
Thanh táo     ->      Justicia gendarussa Burm. f.   
Thảo quả      ->      Amomum aromaticum Roxb.
Thảo quả      ->     Amomum costatum Benth. & Hook. f.
Thảo quyết minh    ->     Senna tora (L.) Roxb.
Thầu dầu      ->        Ricinus communis L.
Thị      ->        Diospyros decandra Lour.
Thị bị      ->           Diospyros lotus L.
Thị dẻ      ->          Diospyros castanea (Craib) Fletcher
Thị đế       ->        Diospyros kaki L. f. non Thunb.
Thị huyền      ->       Diospyros ebenum J. Koenig
Thị đầu heo      ->      Diospyros malabarica (Desr.) Kostel.
Thị mười nhị     ->       Diospyros decandra Lour.  
Thị rừng      ->           Diospyros decandra Lour.
Thị sen      ->       Diospyros lotus L.
Thìa là       ->       Anethum graveolens L.
Thiên môn đông       ->      Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
Thiên tuế     ->    Cycas balansae Warb.   <-  NOT COMPLETED
Thơm     ->     Ananas comosus (L.) Merr
Thông thiên     ->        Thevetia peruviana (Pers.) Merr.  
Thù lù      ->      Physalis angulata L.
Tía tô      ->         Perilla frutescens L.
Tiêm diệp    ->     Cassia angustifolia Vahl. -> Senna alexandrina Mill.
Tiêu     ->     Piper nigrum L.
Tiếu    ->  Terminalia chebula Retz.
Tiểu đậu khấu    ->     Elettaria cardamomum (L.) Maton
Tỏi      ->         Allium sativum  L.  
Tỏi  tây     ->     Allium porrum L.
Tông dù    ->     Toona sinensis (A. Juss.) M. Roem.
Tra làm chiếu   ->     Hibiscus tiliaceus L.
Trà tiên     ->     Ocimum americanum L. var. pilosum (Willd.) A. J. Paton
Trái anh đào           ->           Prunus cerasoides D. Don
Trái bơ       ->     Persea americana Mill. var. americana
Trái cà    ->     Lycopersicon esculentum Mill.
Trái cam       ->     Citrus sinensis (L.) Osbeck
Trái chà là        ->    Phoenix humilis Royle
Trái chanh      ->    Citrus limon (L.) Burm. f.
Trái chuối       ->      Musa spp.
Trái đào      ->      Prunus persica (L.) Batch
Trái dâu tây      ->       Fragaria vesca L.   
Trái đu đủ     ->       Carica papaya L.
Trái dừa     ->    Cocos nucifera L.
Trái hồng     ->      Diospyros kaki Thunb.
Trái khế     ->    Averrhoa carambola L.
Trái me      ->    Tamarindus indica L.  
Trái mít     ->     Artocarpus heterophyllus Lamk.
Trái mơ       ->   Prunus armeniaca L.
Trái nam việt quất    ->    Vaccinium macrocarpon Aiton
Trái nho      ->   Vitis vinifera L.
Trái ô liu     ->   Olea europaea L. subsp. europaea
Trái ớt     ->    Capsicum frutescens L.
Trái Quách    ->    Aegle marmelos (L.) Corrêa
Trái sầu riêng      ->     Durio zibethinus L.
Trái táo       ->      Malus domestica Bork  
Trái thù lù     ->   Physalis pubescens L.  
Trái vải       ->      Litchi chinensis Sonn.
Trái việt quất    ->    Vaccinium myrtillus L.
Trám ba cạnh       ->      Canarium bengalense Roxb.
Trám chim      ->      Canarium tonkinense Engl. Canarium album (Lour.) Raeusch.  
Trám đen      ->      Canarium nigrum (Lour.) Engl. /  Canarium tramdenum C. D. Dai & Yakovlev 
Trám hồng      ->      Canarium bengalense Roxb.
Trâm mốc     ->     Syzygium cumini (L.) Skeels
Trâm ổi     ->     Syzygium cumini (L.) Skeels
Trám trắng      ->      Canarium album (Lour.) Raeusch. 
Trấu    ->     Aleurites montana Lour.
Trâu cổ         ->      Ficus pumila L.
Trẩu có lá nguyên      ->      Aleurites montana (Lour.) E. H. Wilson        ->      Vernicia montana Lour.
Trẩu có lá xẻ thùy         ->      Aleurites montana (Lour.) E. H. Wilson        ->      Vernicia montana Lour.
Trầu không      ->       Piper betle L.
Tre gai       ->      Bambusa blumeana J. H. Schultes   
Tre gai      ->     Bambusa stenostachya Hack.    <-  NOT COMPLETED
Tre là ngà       ->      Bambusa blumeana J. H. Schultes   
Tre mỡ lạng sơn      ->      Dendrocalamus farinosus (Keng & Keng f.) Chia & H.L. Fung
Trúc   ->   Citrus x hystrix DC.
Trúc đen      ->     Phyllostachys nigra (Lodl.) Munro
Trúc đũa      ->     Sasa japonica (Sieb.et Zucc.) Makino
Trúc lệ     ->      ??
Trúc sa    ->      Elettaria cardamomum (L.) Maton
Trúc sào      ->      Phyllostachys edulis (Carrière) Houzeau de Lehaie f. edulis
Trúc vàng      ->      Phyllostachys aurea Carrière ex A. & C. Rivière
Trúc vuông      ->     Chimonobambusa quadrangularis (Franceschi) Makino
Trùng khánh      ->    Castanea mollissima Blume
Từ năm lá      ->    Dioscorea pentaphylla L.

U
No recorded name

V
Vả     ->      Ficus carica L.
Vả      ->      Ficus auriculata Lour.
Và đậu ngựa        ->     Vicia faba L. (Minor Group)
Và lúa nếp     ->      Oryza sativa L. var. glutinosa Tanaka ->  Oryza glutinosa Lour.
Vải     ->     Litchi chinensis Sonn.
Vạn tuế    ->    Cycas revoluta Thunb.
Vàng nghệ      ->        Diospyros maritima Blume
Vầu ngọt      ->     Arundinaria sp.
Vô hoa quả      ->      Ficus carica L.
Vông vang     ->   Abelmoschus moschatus Medik.
Vông vàng      ->   Abelmoschus moschatus Medik.
Vù hương      ->     Cinnamomum balansae H. Lecomte
Vừng    ->     Sesamum indicum L.


W
No recorded name

X
Xả      ->      Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.
Xà chàm     ->     Indigofera galegoides DC.
Xà lách      ->       Lactuca sativa L.
Xà lách búp     ->      Lactuca sativa L. (Capitata Group)
Xà lách dúm     ->      Cichorium endivia L. (Crispum Group)
Xà lách xoắn     ->      Cichorium endivia L. (Crispum Group)
Xà lách xoong     ->      Nasturtium officinale R. Br.
Xá lỵ    ->    Cydonia oblonga Mill.
Xàng    ->  Terminalia chebula Retz.
Xàng tiếu     ->  Terminalia chebula Retz.
Xapôchê      ->      Manilkara zapota (L.) P. Royen
Xoài      ->      Mangifera indica L.
Xôn đỏ     ->      Salvia splendens Shellow ex Nees.   <-  NOT COMPLETED
Xương mộc       ->       Toona sureni (Blume) Merr.

Y
Ý dĩ      ->      Coix lachryma - jobi L.

Z
No recorded name
 

HOW TO CITE THIS PAGE / COLLECTION OF RECORDS

Porcher Michel H. et al. 1995 - 2020, Sorting Plant Names. Vietnamese Index.
Multilingual Multiscript Plant Name Database - A Work in Progress.  The University of Melbourne. Australia.
< http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Vietnamese_index.html > (2011).

 

 REFERENCES
General Bibliography

REFERENCES
Online

REFERENCES
Specific to this index
ARCBC, 2004, Checklist of Climbing Palms in Southeast Asia. ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation (ARCBC)
 < http://www.arcbc.org.ph/arcbcweb/climbing_palms/climbing_palmspage4.htm >.  (Botanical Latin).

Đặng Minh Quân , 2004, Phân loại thực vật , Can Tho University, School of Education.
< http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/phanloaitv/decuong.htm >.  Home page - index. 


Hải Thượng Lãn Ông , VIỆN THÔNG TIN - THƯ VIỆN Y HỌC TRUNG ƯƠNG.  Lê Thánh Tông - Hà Nội - Việt Nam. < http://www.lrc-hueuni.edu.vn/dongy/index.html >.  Latin index / search : < http://www.lrc-hueuni.edu.vn/dongy/search.plx >. 

Hồ Ngọc Đức
et al. , 1997 - 2004, Từ điển tiếng Việt - The Free English - Vietnamese - French - German Online Dictionary Project.
< http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/ >.  ****


Hô Pham-Hoàng, 1991 - 1993, Cây co Viêtnam. An Illustrated Flora of Vietnam in 6 Volumes. Montreal.

KSVN.com   2004, English - Vietnamese Dictionary.
< http://www.ksvn.com/anhviet.htm >. Only one way. Single word entries.

LanguageGuide.org 2005,  Fruits & Vegetable lists - Images, sounds and names. < http://www.languageguide.org/im/fruits/vi/ > &  http://www.languageguide.org/im/veg/vi/ >. *****

Le Quang Thuong, 2001, The Flora of Wetland Forest of  Ca Mau.  Latin - Vietnamese Plant list. The National college of Agriculture, Sylviculture and Animal Husbandry of Baoloc's .  Part of  KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC BLAO 1955 - 2005. < http://www.mekonginfo.org/mrc_en/contact.nsf/0/8902A71A698A3DE1802566860066E546/$FILE/Muclucl.htm >.

Ly Ngo, Thuy Thu Pham, 2005, Language Guide - Vietnamese, Compiled by Ly Ngo, Thuy Thu Pham. Fruits < http://www.languageguide.org/im/fruits/vi/ > &  Vegetables < http://www.languageguide.org/im/veg/vi/ >. Visual imagery & sound. *****.

Mekonginfo.org. 2002, Ministry of Agriculture and Rural Development,  Forest Science Institute of Vietnam. < http://www.mekonginfo.org/mrc_en/contact.nsf/0/abb6ecc3f00d510e8025686a00805dad/$file/section2_2_vn.htm >. (This reference is not properly cited - awaiting feedback).

Natoli Basil et al. 1998, Exotic Greens, A selection of Vietnamese herbs, vegetables, recipes and remedies from the Collingwood Community Gardens. Coll-LINK (Publisher).

Nhóm
Huê Diệp Chi,
2004, "Bách Thảo Trong Thi Ca".

< http://viet.gutenberg.free.fr/huediepchi/plantIndex.html >.  (Vietnamese, French, English, Botanical Latin. Include entomology of many words, transliterations Chinese to Vietnamese).

Soejarto, D.D., J.C. Regalado, N.T. Hiep, P.K. Loc, N.M. Cuong, L.K. Bien, T.D. Dai, G. Dietzman and T.Q. Bich. 2001. Atlas of Seed Plants of Cuc Phuong National Park (http://www.uic.edu/pharmacy/research/icbg/ICBG.htm).[ S. M. Landry and K. N. Campbell (application development), Florida Center for Community Design and Research.] Program for Collaborative Research (PCRPS), College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago.


VIM-Online, 2004, VietNam - InfoMed.  < http://www.vim-online.com/thuocbac.html >.  (Vietnamese, English, Botanical Latin).

 

Back to list of notes, indexes, sets of records Gateway 
Date created: 01/ 06 / 2004
Authorised by
Last modified: 24 / 01 / 2011
Access: No restriction
Copyright © 1995 - 2020, The University of Melbourne.
Maintained by: Michel H. Porcher
Disclaimer